STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2024

Baví vás technika? Počítače? Grafika? Moderní technologie? Auta? Tak to jste na správné stránce! ZDE se dozvíte vše o studiu na naší škole i o přijímačkách v roce 2024.

STUDIJNÍ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nejsme jen škola, jsme budoucnost. Tvoř ji i TY!
 1. 23-41-M/01 Strojírenství, předpokládaný počet přijatých žáků: 60
 2. nový studijní obor 78-42-M/01Technické lyceum, předpokládaný počet přijatých žáků: 30.

Kritéria přijímacího řízení pro oba obory naleznete ZDE.

STUDIJNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM

Nebaví vás studium, ale jste kreativní a rádi něco vyrábíte? Tak pro vás tu máme nabídku učebního oboru 23-51-H/01Strojní mechanik.

Kritéria přijímacího řízení pro oba obory naleznete ZDE.

STUDIJNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM PRO UCHAZEČE S MATURITOU/VÝUČNÍM LISTEM

Máte maturitu nebo jste vyučeni v jiném oboru a chcete mít i výuční list se svářečskými zkouškami? Máme nabídku i pro vás, studijní obor 23-51-H/01Strojní mechanik – zkrácené studium. Během jediného roku vám toto přání splníme.

Kritéria přijímacího řízení pro oba obory naleznete ZDE.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Vybrali jste si obor a chcete studovat na naší škole? Skvělé! Nyní už stačí podat pouze přihlášku ke studiu.

termín podání přihlášek: 1.-20. února 2024;

můžete podat maximálně 3 přihlášky ke studiu, musíte si zvolit jednoznačnou prioritu zvolených oborů (na 1. místo uvádíte preferovaný obor, na 2. místo méně preferovaný obor a na 3. místo nejméně preferovaný obor). Priorita je závazná a nelze ji následně měnit.

Způsoby podání přihlášky:

 1. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 2. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identity, případně moje ID. Podrobnosti naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz. Videonávod na vyplnění přihlášky v elektronickém systému naleznete ZDE.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami zaslanými poštou nebo donesenými osobně na adresu školy: SPŠS a JŠ Kolín, Heverova 191, Kolín IV, 280. V případě osobního předání přihlášky jsou úřední hodiny sekretariátu školy pondělí–pátek 7:30-16:30 hodin.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 1. didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut, povolené pomůcky – modře nebo černě píšící propisovací tužka);
 2. didaktický test z matematiky (70 minut, povolené pomůcky – modře nebo černě píšící propisovací tužka, obyčejné tužka a rýsovací potřeby).

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Rozřazovací algoritmus
 1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024. Pokud uchazeč podá přihlášku elektronicky, budou mu výsledky zkoušky zaslány v den zaslání výsledků zkoušky řediteli školy.
 2. Přijetí žáků ke studium se urči na základě tzv. rozřazovacího algoritmu.
 3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se již nevyhotovuje, zrušeny jsou i zápisové lístky.
 4. Odvolání z důvodu kapacity není možné.

VZDÁNÍ SE PŘIJETÍ V 1. KOLE

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Ještě trochu váháte? Rádi byste si prošli školu a dostali odpovědi na nezodpovězené otázky? Tak neváhejte a volejte na následující telefonní čísla – 721 611 275, 607 852 169. Domluvíme se na individuální prohlídce školy. Zatím se můžete podívat na videa na našem YouTube kanále.

Trápí vás pochybnosti, zda vás bude škola bavit a zda si budete rozumět s učiteli a budoucími spolužáky? I v tomto případě pro vás máme řešení. Na 9. února 2024 jsme připravili pro všechny zájemce  „Noc otevřených dveří“. Čekají vás obvyklé prohlídky školy a pro hravé návštěvníky úniková hra. Určitě nebudete litovat, že jste se u nás zastavili. No a ti, kteří si chtějí školu vyzkoušet a přímo osahat se mohou hlásit na workshopy 3D tisku a makerspacový workshop v praktických dílnách školy a minidílničky, kde si můžete vyrobit dárek pro blízké nebo sobě pro radost.

30. ledna od 08:00 do 11:00 hodin můžete přijít natrénovat přijímačky nanečisto a od března budeme zdarma organizovat pro všechny uchazeče o studium maturitních oborů doučování k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka.

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

podání přihláškyOd 1. do 20. února 2024
1. řádný termín přijímací zkoušky12. dubna 2024
2. řádný termín přijímací zkoušky15. dubna 2024
1. náhradní termín přijímací zkoušky29. dubna 2024
2. náhradní termín přijímací zkoušky30. dubna 2024
nahlížení do spisu14. května 2024 8:00-14:00 hodin
zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení15. května 2024 na webu školy a ve vývěsce školy u hlavního vchodu
vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (v případě volných míst)20. květen 2024

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V případě volných studijních míst bude 2. kolo přijímacího řízení vyhlášeno 20. května 2024.

Chybí vám ještě nějaká informace? Řadu jich naleznete ZDE. Nebo volejte – 721 611 275, 607 852 169. My se už nyní na vás všechny těšíme!

Translate »