COVID-19STUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY 11. 01. – 22. 01. 2021

Organizaci výuky ve dnech 11. 01. 2021 – 22. 01. 2021 vychází z informací MŠMT k provozu škol ze dne 7. ledna 2021.

  1. provoz škol se nadále řídí manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách;
  2. výuka na středních školách se řídí usnesením vlády ČR, které je platné 11. 01. – 22. 01. 2021;
    1. vláda zakazuje osobní přítomnosti žáků ve školách, nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
    2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrh;
  3. praktická výuka je stále zakázána, proto třídy 1.SM, 2.SM a 3.SM jsou stále na distanční výuce;
  4. nově se distanční výuka vztahuje i na třídu 1SMz;
  5. jídelna je v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit;
  6. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Translate »