PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitel školy vypisuje další kolo přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 rozhodl o ZRUŠENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022.

SPŠS a JŠ KOLÍN bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním v kanceláři školy) nejpozději do 1. března 2021.

Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do 29. 06. 2021 – 2. kolo přijímacího řízení – Podmínky přijímacího řízení

02. 06. 2021 – odevzdání zápisových lístků.

19. 05. 2021 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

28. 04. 2021 – zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Zde naleznete oficiální formulář Přihlášky ke studiu, který lze vyplnit rovnou v počítači.

STUDIJNÍ OBORY

Líbí se ti u nás na škole, ale nevíš, co bys přesně chtěl studovat? Řešení je jednoduché, podívej se na studijní obory, které nabízíme. Určitě se ti bude nějaký líbit, nabízíme totiž jak maturitní, tak učňovské obory. Každý obor ti přinese něco jiného. Záleží na tobě, co bys jednou chtěl dělat… konstruktéra, technologa, designéra… nebo naopak bys rád pracoval se stroji přímo na dílně? Stačí si jen vybrat, co je pro tebe to pravé!

KDE SE UVIDÍME

Nepromeškejte důležité termíny - dny otevřených dveří, veletrhy škol či projektové dny. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy ohledně studia, provedeme vás po škole, či se můžete na jeden den stát středoškolákem a vyzkoušet si, jaké to je studovat strojařinu.