SOUTĚŽE

Soutěž v 3D tisku – O NEJLEPŠÍ VÝUKOVÝ MODEL Z OBLASTI TECHNIKY NEBO PŘÍRODNÍCH VĚD ZHOTOVENÝ 3D TISKEM 

Návrh, 3D tisk a prezentace modelu.

Vítězí nápad, provedení, náročnost, smysluplnost, kvalita a prezentace modelu.

TÉMA: VÝUKOVÝ MODEL Z OBLASTI TECHNIKY

Podívejte se na video z 1. ročníku, kde se naše škola umístila na 3. místě.

Organizátor:  Technická univerzita v Liberci

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

73. ročník matematické olympiády na středních školách.

KATEGORIE

kategorie A je určena všem žákům maturitních, a zejména předmaturitních ročníků;
kategorie B žákům, kterým do maturity zbývají více než 2 roky,
kategorie C žákům, kterým do maturity zbývají více než 3 roky,
kategorie P je zaměřena na programování a je určena žákům všech ročníků.

Zadání domácího kola pro kategorii A, B, C.

Žáci mají možnost se zapsat do kurzů k řešení úloh.

Pro kategorii P (programování) se uskuteční on-line přednáška. Registrovat se můžete zde.

Zájemci o účast se registrují na tomto odkaze.

 

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 61%

Téma, které letos zní „Machar Plnoletý“

pro 3. kategorii: Plnoletost – volnost nebo závazek?

Náležitosti práce:

 • písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5;
 • délka práce 1-3 strany;
 • na 1. straně musí být uvedeno jméno a přímení, věk, e-mail (telefonní kontakt), adresa soutěžícího, škola, třída, 3. kategorie.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne ve středu 6. prosince 2023.

Organizátor: Městská knihovna Kolín

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Zájemci hlaste se u garanta soutěže.

VI. ročník celostátní soutěže v technických dovednostech.

TEMA: „Architektura a geometrie kolem nás.“ 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

 • krátký film;
 • fotografie;
 • prostorová tvorba (3D tisk, 3D pera)
 • řemeslná tvorba (modely ze dřeva, plastů, kovů, kartonu – možno kombinovat.

VĚKOVÁ SKUPINA D – SŠ

SOUTĚŽNÍ SKUPINY:

 • jednotlivci;
 • skupiny (2-3 žáci)

Organizátor: Středisko volného času Ostrava

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Úkolem je vyrobit dráčka dle své fantazie.

Výtvory budou vystaveny v nové dračí místnosti Městské knihovny Kolín.

Organizátor: Městská knihovna Kolín

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 0%

Zájemci z 3. a 4. ročníku hlaste se u garanta soutěže.

Translate »