SOUTĚŽE

VÍCE O SOUTĚŽI

Soutěž v 3D tisku – VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY

Rozměry modelu: 20x20x20 cm

Způsob odevzdání modelů: Vytištěný model + stl

Hodnocení: Vytištěný model + 3D model. Model bude potřeba vytvořit tak, aby při zadání do tisku nebylo nutné upravovat jeho rozměry.

TÉMA: VLAKY MÝMA OČIMA

Kategorie: 2 (15-19 let)

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 0%

VÍCE O SOUTĚŽI

EuroQuiz je soutěž pořádaná v regionech takzvané 4-Dohody a mohou se jí účastnit první a druhé ročníky středních škol ze Středočeského kraje (učilišť i odborných škol).

Soutěž je určena pracovním skupinám složeným maximálně z deseti žáků. V rámci jedné třídy se soutěže může zúčastnit více pracovních skupin. Jeden žák však nemůže být současně ve 2 skupinách.

Vítězem se stane skupina s nejvyšším dosaženým počtem bodů. V případě shodného počtu bodů rozhodne o vítězi dodatečná (tipovací) otázka, která je součástí kvízu.

Vítězná skupina s největším počtem bodů a pedagogický dozor (2 učitelé) získá jako výhru třídenní pobyt v Bruselu (2 noci). Termín pobytu v Bruselu: 22.-24. května 2023 (předpokládá se odjezd dne 21. května odpoledne a návrat 25. května v ranních hodinách).

 

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Zájemci z 1. a 2. ročníků hlaste se u garanta soutěže.

VÍCE O SOUTĚŽI

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Okresní kolo soutěže

Místo konání Dům dětí a mládeže Zámecká

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Zájemci hlaste se u garanta soutěže.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 0%

VÍCE O SOUTĚŽI

Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní „Kryptoměny – seriózní platební nástroj nebo nejzábavnější způsob jak přijít o peníze?

Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč. Autoři oceněných prací se navíc budou moci osobně potkat a diskutovat s vrcholnými představiteli ČNB a Slezské univerzity v rámci slavnostního předávání ocenění.

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Zájemci hlaste se u garanta soutěže.

VÍCE O SOUTĚŽI

Turnaj tříd 2023 ve finančním hospodaření
Umíte to s penězi? Zkuste to a porovnejte se s ostatními …

 • PROVEDETE RODINU ÚSPĚŠNĚ ŽIVOTEM?
 • TO ZÁLEŽÍ NA VAŠEM HOSPODAŘENÍ!

v on-line hře FinGR Play
pro: střední školy
kdy: 20.-26.3. 2023
Jak se zapojit?

 1. registrujte třídu emailem na info@abcfv.cz
 2. instrukce jak hru trénovat získáte obratem
 3. v březnovém týdnu připravíme každé třídě vlastní turnaj – přístupy zašleme
 4. každá třída obdrží výsledky a porovnání s ostatními
 5. vítěze odměníme (třídní turnaj musí zahrnovat min 10 hráčů)

Výsledky zveřejníme na stránkách www.abcfv.cz a www.fingrplay.cz.  
Výsledky loňského Turnaje neleznete zde.

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

VÍCE O SOUTĚŽI

Školní kolo proběhne dne 24. 3. 2023 v 9:00 – 12:00 online a bude obsahovat 26 otázek. Finále je plánované na FEL ČVUT v pátek 14. 4. 2023 a bude opět jednodenní. V rámci finále budou studenti zpracovávat krátký projekt, jehož výstupem bude prezentace před porotou. Soutěž je určena studentům 1. – 4. ročníků, ale nebráníme účasti ani mladším studentům, pokud jsou šikovní, věří si a chtějí to zkusit. 

První tým si odnese 30 000 Kčdruhý tým 20 000 Kč a třetí příčka získá 10 000 Kč a možnost dostat se na FEL ČVUT bez přijímacích zkoušekzároveň máme přislíbené i zajímavé ceny od partnerů, takže je určitě na co se těšit. Projekt probíhá pod záštitou FEL ČVUT v Praze a generálního partnera ŠKODA AUTO a.s. Témata letošního ročníku jsou elektromobilita, umělá inteligence, mobilní sítě, robotika, kyberbezpečnost, drony, 3D tisk a další

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 0%

Zájemci z 3. a 4. ročníku hlaste se u garanta soutěže.

VÍCE O SOUTĚŽI

14. ročník soutěže Prezentiáda, mistrovství českých a slovenských škol v prezentačních dovednostech. Soutěž učí žáky dovednosti potřebné k životu každého z nás. Spolupořadatelem soutěže je NEWTON University.

o Vaši studenti získají, když se přihlásí na Prezentiádu? Naučí se prezentovat své myšlenky a obhajovat názory, zdokonalí své vystupování před publikem, rozvinou svou kreativitu i zdravé sebevědomí. Získají také zpětnou vazbu od odborné poroty a naučí se spoustu dalších dovedností, potřebných pro pracovní i osobní život v jednadvacátém století.

Přihlašování probíhá na našem webu už jen do 3. března a přihlásit můžete až 2 týmy z jedné školy a kategorie. V oddělených kategoriích soutěží zvlášť základní školy a střední školy.

Aby se soutěžící mohli účastnit boje v Nominačním kole, musejí odevzdat prezentaci na jedno ze zadaných témat: 

Témata pro střední školy:

První rande
Na tom se shodneme

Letos má zadání o jeden požadavek navíc, a tím je odevzdání až 60sekundového průvodního videa, ve kterém tým krátce představí sebe i své téma. Video a prezentaci následně studenti odevzdají do 3. března.

Nejlepší týmy postoupí do již známých Krajských kol, které se uskuteční mezi 20 a 31. březnem. Vítězných 36 týmů z každé kategorie se utká ve velkém Grandfinále 20. a 21. dubna na NEWTON University v Praze.

Nejlepším způsobem, jak připravit studenty na soutěž a zároveň vybrat ty správné reprezentanty, je uspořádat Školní kolo. Pokud ho na Vaší škole uspořádáte, budete mít možnost přihlásit až 4 týmy z jedné školy, které zároveň nemusí odevzdávat průvodní video. Školní kolo nemusíte pořádat jako samostatnou akci, ale můžete ho zapojit přímo do výuky.

Kromě samotné soutěže pro studenty chystáme Letní kempy s Prezentiádou, což jsou čtyřdenní pobyty v srdci Krkonoš plné her, zábavy a workshopů, díky kterým si procvičí nejen prezentování, ale i další měkké dovednosti, které pro život potřebujeme všichni. Více informací o nich najdete na webu prezentiada.cz/letni-kempy.

Více informací a aktuální dění najdete na našich webových stránkách, nebo nás můžete sledovat na našem Instagramu a TikToku.

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Středočeský kraj vyhlašuje v rámci projektu IKAP II již druhý ročník soutěže „Tvoř jako Leonardo“, tentokráte na téma „Maskot školy“.

 

Předmětem soutěže je vytvoření originálního maskota vlastní školy. Zúčastnit se mohou týmy ze středních škol poskytujících vzdělávání ve Středočeském kraji bez ohledu na zřizovatele. Pro přihlášení se je nutné kontaktovat garanta projektu v daném termínu, tj. do 31. 3. 2023.

 

Podrobnější informace a přihlášku do soutěže naleznete v příloze.

V rámci projektu IKAP II se jedná o poslední akci tohoto typu. Těšíme se tedy na Vaše originální a kreativní nápady!

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 0%

Soutěžním úkolem pro studentské kolektivy je zpracovat návrh řešení problému nebo
nevyhovující situace, která je trápí v jejich okolí. Škála oblastí, kterých se projekty mohou
dotknout, je široká – např. veřejný prostor, volnočasové aktivity, přístup k úřadům, zapojení
se do života ve městě, bezpečnost na ulici či na silnici, dopravní situace, životní prostředí,
kultura, jinakost, přístup k pomoci nebo podpoře v otázkách financí, zdraví či duševní
pohoda. Téma projektu ale nemá primárně cílit na život ve škole, její fungování a školský
systém. Projekt může navrhovat jednorázová, dlouhodobá či systémová řešení, případně být
potenciálním podnikatelským záměrem.

Do soutěže se mohou zapojit minimálně tříčlenné skupiny studentek a studentů středních
škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Projekt může zpracovat celá třída,
skupina z jedné třídy nebo jednotlivci napříč třídami jedné školy. Podmínkou účasti v soutěži
je záštita projektu pedagogickým pracovníkem/pracovnicí školy.

Z přihlášených projektů vybere odborná komise ty nejpovedenější. Jejich autorky a autory
spolu s jejich pedagogickým doprovodem pozvu na pracovní setkání do mé kanceláře.
To se uskuteční dne 19. května 2023 v Brně. 2

 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%

Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování v prostředí internetu a při využívání informačních a komunikačních technologií. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 28. 2. 2023.

Žáci si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. a GORDIC. Žáci se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším žákům. Soutěžící se do něj dostanou po absolvování soutěžního kvízu. I zde mohou úspěšní žáci získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů.

SLOŽENÍ TÝMŮ
SLOŽENÍ TÝMŮ 100%
Translate »