ROZVRH

ROZVRH

ROZVRH 2020/2021

Aktuální rozvrh hodin včetně změn v rozvrhu.

STÁLÝ ROZVRH ŠKOLY

16. 04. 2021 – odevzdání závazné přihlášky k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka

30. 04. 2021, do 12:00 hodin – odevzdání maturitní práce k praktické maturitní zkoušce (viz pokyn ředitele školy)

30. 04. 2021 – odevzdání seznamu 20 literárních děl

24. 05. 2021, 8:00 hodin – didaktický test z Matematiky

24. 05. 2021, 13:30 hodin – didaktický test z Anglického jazyka

25. 05. 2021, 8:00 hodin – didaktický test z Českého jazyka a literatury

31. 05. – 01. 06. 2021 – obhajoba maturitní práce praktické maturitní zkoušky

02. – 04. 06. 2021 – profilová část maturitní zkoušky

15. 06. 2021 – ústní závěrečná zkouška třídy 3.SM

16. 06. 2021 – ústní závěrečná zkouška třídy 1.SMz

Termín závěrečné praktické zkoušky u tříd 3.SM a 1.SMz bude upřesněn s ohledem na návrat žáků do škol