GRANTY

Grantová činnost na SPŠS a JŠ Kolín

SPOLEČNĚ SMĚŘUJEME

K VĚTŠÍMU ROZVOJI

INVESTICE DO LEPŠÍ BUDOUCNOSTI NAŠICH STUDENTŮ

Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti

Probíhá příprava…

Probíhá příprava…

Realizováno
0%
Středočeský kraj

Zavádění inovativních metod do výuky

Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky.

Realizováno
0%
Evropská unie - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
IKAP Středočeského kraje

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

IKAP II je dotován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Středočeský kraj

V rámci projektu SPŠS a JŠ Kolín modernizuje vybavení školy v podobě nových CNC strojů, robotů, 3D tiskáren, IT vybavení apod., ale zejména se snaží zpřístupnit veškeré moderní technologie a zázemí školy žákům ZŠ, studentům SŠ, členům spolku Kolínští strojaři z. s. a široké veřejnosti v podobě workshopů, seminářů, kroužků, soutěží či exkurzí. Za cíle si projekt klade zvýšit rozvoj jazykové, čtenářské, digitální gramotnosti pro lepší konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce, podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání, provázat školu se zaměstnavateli, podpořit kreativitu a invenci dětí, žáků, studentů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a dovedností dětí, rodičů, ale i prarodičů.

Realizováno
0%

Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla střední škole finanční prostředky ve výši 82 000 Kč. Prostředky byly použity na pořízení pokročilých digitálních technologií a pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Realizováno
0%
Středočeský kraj

Zavádění inovativních metod do výuky

Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky.

Realizováno
0%
Realizováno
0%
Translate »