GRANTY

GRANTY

Evropská unie - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
IKAP Středočeského kraje

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

IKAP II je dotován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Středočeský kraj

V rámci projektu SPŠS a JŠ Kolín modernizuje vybavení školy v podobě nových CNC strojů, robotů, 3D tiskáren, IT vybavení apod., ale zejména se snaží zpřístupnit veškeré moderní technologie a zázemí školy žákům ZŠ, studentům SŠ, členům spolku Kolínští strojaři z. s. a široké veřejnosti v podobě workshopů, seminářů, kroužků, soutěží či exkurzí. Za cíle si projekt klade zvýšit rozvoj jazykové, čtenářské, digitální gramotnosti pro lepší konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce, podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání, provázat školu se zaměstnavateli, podpořit kreativitu a invenci dětí, žáků, studentů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a dovedností dětí, rodičů, ale i prarodičů.