IKAP IIWORKSHOPY

ROZVOJ PREZENTAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Díky zapojení do projektu IKAP II jsme měli možnost uspořádat 10 workshopů zaměřených na prezentační a komunikační dovednosti, kterých se zúčastnilo více než 200 žáků. Přestože byla tato aktivita primárně určena žákům, někteří učitelé se také zapojili do těchto workshopů. Prvních 8 workshopů jsme realizovali formou webinářů, protože jsme se museli přizpůsobit restrikcím souvisejícím s pandemií covid-19, zatímco zbývající 2 workshopy se již konaly osobně. Cílem těchto aktivit bylo podpořit rozvoj žáků v oblasti vystupování, vyjadřovacích schopností, prezentačních dovedností a komunikace.

Webináře se zaměřovaly na verbální a neverbální komunikaci, řízení času během prezentací a také tvorbu samotných prezentací. Účastníci se dozvěděli, jak se chovat během samotné prezentace a jak vytvořit zajímavou a výmluvnou prezentaci. Praktický trénink jim umožnil sami vytvořit prezentace a také se naučit efektivně komunikovat s posluchači, vybrat vhodné vyjadřovací prostředky (slovní i neverbální), volit vhodné jazykové prostředky a zvládat řečovou kulturu.

Výsledkem pro účastníky je zejména podpora rozvoje prezentačních a komunikačních dovedností a osvojení si technik, které s těmito dovednostmi souvisejí. Tato schopnost bude prospěšná nejen studentům při obhajobě jejich praktických maturitních prací, ale také v průběhu celého studia. Studenti budou tyto dovednosti využívat jak ve výuce, tak při účasti na soutěžích, zejména ve vyjadřování, komunikaci a tvorbě prezentací. Dalším důležitým výstupem je zdokonalení sebeprezentace, což studentům přinese výhody i při pracovních pohovorech.

Tyto workshopy přinášejí přínos také učitelům, kteří mohou získané informace uplatnit ve svých prezentacích, vystupování a komunikaci se třídou i jednotlivci. Díky těmto workshopům mohou pomáhat rozvíjet získané znalosti u žáků, kteří se zúčastnili těchto aktivit.

Translate »