IKAP IIKROUŽKY

OBJEVUJEME SVĚT AUTOMATIZACE

V posledních dvou letech měli naši žáci, a nejen oni, možnost účastnit se inspirativních robotických kroužků. Tato setkání se mohla uskutečnit díky projektu IKAP II Středočeského kraje, který nám poskytl důležitou podporu.

Star kroužků nebyl vůbec jednoduchý. Byli jsme výrazně limitováni omezeními, která si vyžádala pandemie covid-1. Museli jsme se setkávat pouze on-line, ale naše úsilí přiblížit svět robotiky všem zájemců nepolevilo, naopak jsme se snažili najít zábavnou interaktivní formu sdílení poznatků i zkušeností.

První setkání bylo věnováno programování v grafickém programovacím prostředí mBlocku. Žáci si sami naprogramovali vlastní hry v programovacím jazyce Python.

Jakmile se situace trochu uklidnila, měli naši žáci konečně možnost přijít na kroužky osobně. První setkání v této nové podobě bylo inspirováno Průmyslem 4.0 a využitím robotizace v praxi, přičemž jsme využili moderní technologie od firmy Toyota Material Handling.

Během prezenčních setkání se naši žáci převážně zabývali stavebnicemi LEGO MINDSTORM a později přešli na stavebnice LEGO SPIKE Prime. V průběhu prvního setkání jsme zvládli základy ovládání a programování těchto stavebnic, které jsme následně rozvíjeli. Žáci se naučili sestavovat roboty a vytvářet programy, které roboty nejen rozpohybovaly, ale naučily je pohybovat se po stanovené trase, vyhýbat se překážkám nebo rozpustile štěkat.

Postupnými krůčky jsme se zdokonalovali. Nadšení a zápal žáků byly stále větší, a tak jsme se mohli pouštět do stále složitějších projektů, na kterých se žáci pracovali týmově. Světlo světa tak uzřel například robot basketbalista, robotická ruka schopná manipulovat s předměty, kreslící robot, a dokonce i robot schopný složit Rubikovu kostku nebo hrát na klávesové nástroje.

Naším posledním tématem bylo využití robotů ve výrobě. Cílem bylo žákům přiblížit robotizaci a automatizaci v průmyslu v návaznosti na koncept Průmyslu 4.0. Ve spolupráci s firmou ServisControl s. r.o. vznikl projekt návrhu robotického vozítka. Nesměla chybět ani návštěva automatizovaného robotického provozu ve firmě Kooperativa v. o. d. Uhlířské Janovice.

Kroužek robotiky se neobešel inovací ve výuce. Nakoupili jsme řadu pomůcek pro výuku robotiky a automatizace. Z žáků se stali lektoři kroužku, kteří nadále rozvíjejí své znalosti a dovednosti, které následně předávají svým spolužákům i široké veřejnosti v rámci MakerSpace centra nebo workshopů.

LEGO MINDSTORM EV3
UČEBNA ROBOTIKY

Svět robotiky je světem, který se překotně vyvíjí, takže i my se chceme stále učit něčemu novému, chceme své znalosti i nadále předávat dál a sdílet své poznatky s dalšími nadšenci do robotiky. Proto vznikl nápad na uspořádání naší první vědecké konference s názvem „Já, robot“. Tato konference proběhla 9. února 2022 v prostorách CEROP Kolín a byla pořádána pod záštitou starosty města Kolín, pana Michaela Kašpara. Návštěvníci měli možnost se seznámit s institucemi, které se bez robotiky, digitálních technologií a automatizace neobejdou. Účastníkům konference se představily firmy ControlTech, školy ČVUT, Univerzita obrany Brno, VOŠ, SPŠ A JŠ Kutná Hora, ale i Policie ČR.

Součástí konference byly prezentace žáků základních škol, kteří představili své soutěžní modely robotů, kterými se zapojili do soutěže o nejoriginálnějšího robota. K vidění byly jedinečné roboty soutěžících z několika mateřských a základních škol na Kolínsku. Konferenci mohli sledovat žáci soutěžících škol, jejich rodiče a další zájemci prostřednictvím přímého přenosu.

Návštěvníky zaujaly animované filmy dětí ze 5. ZŠ Mnichovická.

Zapojení do kroužku robotiky bylo pro studenty nejen zábavou, ale vzděláváním, které podpořilo jejich osobní růst. Otevřely se jim dveře do světa automatizace a digitálních technologií. Umožnili jsme jim rozvíjet jejich dovednosti, které budou mít pro jejich budoucí kariéru neocenitelnou hodnotu.

Translate »