PORADENSTVÍ

Projekt KoPilot vám může pomoci, pokud:

 • máte problémy v mezilidských vztazích – doma, s kamarády, s partnery;
 • máte problémy ve škole;
 • potřebujete se zorientovat ve složité životní situaci;
 • cítíte se ve svém životě nespokojeni, je toho na vás „moc“;
 • opakují se vám stejné problémy;
 • míváte špatné nálady;
 • připadá vám, že život nemá smysl;
 • máte nízké sebevědomí;
 • máte chuť se rozvíjet a lépe se poznat.

Kontakt: Mgr. Renata Vašíková, 774 740 763, e-mail: renata.vasikova@prostor-plus.cz 

Realizováno v rámci projektu LEHKOST.CZ

Lehkost je platforma, která propojuje školy a sociální služby orientované na duševní zdraví dětí.

 • problémy s učením
 • výchovné problémy
 • problematika poruch učení a chování
 • volba povolání
 • možnosti dalšího studia

studijní, výchovné i rodinné problémy

lze konzultovat a řešit se Střediskem výchovné péče Kolín.

Škola se zapojila do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Budeme rádi, když nám pomůžete “uklízet svět” a budete s námi sbírat baterie, tonery a drobná elektrozařízení, své případné “příspěvky” do sběru odevzdejte třídnímu, v kanceláři školy nebo Janě Skřivánkové. 

DĚKUJEME,

že o ochraně životního prostředí jen nemluvíte, ale i něco pro něj uděláte.

Translate »