PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

  • problémy s učením
  • výchovné problémy
  • problematika poruch učení a chování
  • volba povolání
  • možnosti dalšího studia

studijní, výchovné i rodinné problémy

lze konzultovat a řešit se Střediskem výchovné péče Kolín.

  • sociálně patologických jevů
  • integrace žáků

Zajišťuje:

  • monitoring klimatu školy, tříd
  • spolupráci s odbornými pracovišti
  • odborné besedy, workshopy, socializační akce

POTŘEBUJE NĚKDO POMOC?

Máte pocit, že někdo potřebuje pomoc a chcete zůstat v anonymitě? Využijte tento odkaz.

Škola se zapojila do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Budeme rádi, když nám pomůžete “uklízet svět” a budete s námi sbírat baterie, tonery a drobná elektrozařízení, své případné “příspěvky” do sběru odevzdejte třídnímu, v kanceláři školy nebo Janě Skřivánkové. 

DĚKUJEME,

že o ochraně životního prostředí jen nemluvíte, ale i něco pro něj uděláte.