IKAP IISTUDIUM

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

Díky projektu IKAP II jsme mohli začít s inovací výuky angličtiny. Jazyková úroveň žáků je stále lepší, nicméně požadavky trhu práce jsou rovněž stále vyšší, proto jsme do výuky angličtiny zařadili tematické okruhy, které jsou provázány na odborné předměty .

Výuka technické angličtiny poskytuje žákům velkou výhodu na trhu práce i v dalším studiu. Umožňuje jim zdokonalování se v cizím jazyce v odborných předmětech. Rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje znalosti v daném předmětu. Při výuce učitelé využívají aktivizující komunikativní metody a různé formy organizace práce, například tandemovou výuku. Cílem je aktivování dřívějších znalostí, rozložení úloh do proveditelných kroků, nabídnout žákům nápovědu v podobě klíčových slov, slovníčků, použití diagramů, grafů, využívání gest a pantomimy, používání mnemotechnických pomůcek, obrázků, modelů apod. Velmi významnou úlohu zde hrají digitální technologie umožňující komunikaci a pružnější reakci na aktuální učební potřeby – PC, jazyková stanoviště, interaktivní tabule, videa, apod. Velice oblíbená je u žáků výuka v odborných učebnách, laboratořích a dílnách.

Žáci, kteří již prošli výukou technické angličtiny, nám v rámci zpětné vazby vyjadřují spokojenost s tímto moderním způsobem výuky, pozorují u sebe zlepšení jak v cizím jazyce, tak i v odborných předmětech, rozhodně velkým přínosem je ztráta ostychu v běžně komunikaci.

Translate »