AKCEIKAP II

JAK SE STÁT SPISOVATELEM?

Odpověď na otázku „Jak se stát spisovatelem?“ jsme hledali v rámci 12 projektových dnů. Cílem těchto projektových dnů, pořádaných školou v rámci projektu IKAP II, bylo podpořit seberozvoj žáků, naučit je kreativně přemýšlet, prohloubit jejich smyslové vnímání, uvolnit fantazii, rozvíjet jejich schopnost psát, ale i kriticky přistupovat k informacím.

Jednotlivé projektové dny jsme koncipovali pro dané ročníky tzv. na míru. První a druhé ročníky se specializovaly na jazykovou kulturu. Žáci se seznámili s pravidly spisovné výslovnosti, v rámci cvičení se pokoušeli analyzovat promluvy známých osobností. Pod vedením odborných lektorů si ověřili své prezentační dovednosti. Pomocí praktických cvičení se učili uvolnit svoji fantazii, nebát se vyjádřit své názory. Učili se rychle zformulovat své myšlenky, ale i účinně argumentovat. Nechyběl ani nácvik asertivního chování.

Vyšší ročníky se zprvu věnovaly psaní textů, které se řídí jednoznačnými pravidly. V rámci přípravy na budoucí povolání se žáci seznámili s principy administrativního stylu (CV, motivační a formální dopis) a v rámci přípravy na praktickou maturitní zkoušku se seznámili s pravidly psaní odborných textů.

Projektové dny se ale hlavně zaměřily na praktický nácvik psaní uměleckých textů – práce s osnovou, charakteristika postav, téma, tvorba dialogů, výstavba příběhu. Po teorii nastoupila praxe. Pomalu a jistě začala vznikat první dílka.

Své tvůrčí úsilí si žáci třetího ročníku ověřili i před odbornou porotou. Do soutěže Macharovo pero 2022 zaslali studenti své práce na téma „Jeden den s Macharem“. Výsledky byly velmi potěšující. Odborná porota v čele s předsedkyní paní Irenou Fuchsovou, spisovatelkou a nápovědou v pražském Činoherním klubu, vybrala hned dvě práce našich žáků na stupně vítězů. Druhé místo obsadil pan Michal Nedvěd a třetí místo obsadil pan Michael Pokorný.

Poslední projektový den byl věnován práci s umělou inteligencí. Žáci se věnovali zadávání příkazů, promtů pro co nejrelevantnější výsledky vyhledávání a následné ověřování dat. V rámci práce s ChatGPT si zkusili vytvořit esej do soutěže „Kryptoměny – seriózní platební nástroj nebo nejzábavnější způsob jak přijít o peníze?“

Strojařům je vlastní tvůrčí práce, v mnohém jsou velmi kreativní, a tak i tvůrčí psaní nám i nadále nebude cizí.

Translate »