STUDIUM

MATURITY 2024

S radostí oznamujeme, že letošní maturity dopadly na výbornou!

Maturitní zkoušky jsou významným mezníkem v životě každého studenta. Jsou onou pomyslnou vstupenkou do dospělosti. Pro mnohé jsou odrazovým můstkem k dalšímu studiu, pro jiné znamenají start pracovního života.

Letos maturanti dosáhli vynikající výsledky. Všichni maturanti úspěšně složili všechny části zkoušky. Mnozí předvedli nadprůměrné výsledky. Úspěšnost u didaktických testů se pohybovala kolem 80 %, což je důkazem pečlivé přípravy žáků.

Obhajoby praktických maturit byly ukázkou vynikajících prezentačních a komunikačních dovednosti, které byly podpořeny odbornými znalostmi a dovednostmi.

Své znalosti žáci potvrdili u ústních zkoušek, které spíše připomínaly dialog dvou odborníků, nikoli zkoušku. Každá otázka byla výzvou, kterou maturanti zvládli s přehledem a úsměvem na tváři.

30 % žáků prospělo s vyznamenáním. Výjimečné výsledky jsou odrazem nejen píle maturantů, ale i podpory ze strany učitelů, rodičů a spolupráce všech žáků. Společná snaha a vzájemná podpora vytvořily prostředí, ve kterém se každý student mohl cítit jistě a bezpečně. Nezbývá nám, než našim absolventům pogratulovat k jejich úspěchu a učitelům a rodičům poděkovat za jejich neúnavnou podporu. Tento úspěch je důkazem toho, že tvrdá práce a odhodlání přinášejí ovoce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »