STUDIUM

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášku může podat pouze uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru nebo uchazeč, který se vzdal práva na přijetí na škole, kam byl v rámci 1. kola přijat.

V případě zájmu o studium maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v rámci 1. kola konal jednotnou přijímací zkoušku, jinak nelze podat přihlášku na maturitní obor.

Kritéria přijímacího řízení jsou stejná jako v kole prvním. Školní kolo přijímací zkoušky se nekoná.

Studijní obory:

obory s maturitní zkouškou:

  • obor 23-14-M/01Strojírenství, počet volných míst 5.
  • obor 78-42-M/01 Technické lyceum, počet volných míst 18.

  obory s výučním listem:

  • obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (3leté studium), počet volných míst 7.
  • obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (1leté zkrácené studium), počet volných míst 4.

  Důležité termíny:

  • 20. května 2024 – v systému DIPSY budou zveřejněny kompletní seznamy škol, které vypisují volná místa ve 2. kole;
  • 21.-24. května 2024 – podávání přihlášek do 2. kola. Způsob podání přihlášky je stejný jako v kole prvním;
  • 20. černa 2024, 08:00-13:30 hodin – možnost nahlížet do spisu;
  • 21. června 2024 – zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení (DIPSY, webové stránky školy, vývěska školy).

  V případě dotazů a nejasností volejte na telefonní číslo 721 611 275 nebo pište na e-mail: skrivankova@sps-ko.cz, kyjovska@sps-ko.cz

  Translate »