STUDIUM

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. KOLO

V souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy zveřejňuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky pro obor 23-41.M/01 – Strojírenství naleznete ZDE.

Výsledky pro obor 78-42-M/01 – Technické lyceum naleznete ZDE.

Výsledky pro obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (3leté studium) naleznete ZDE.

Výsledky pro obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (1leté studium) naleznete ZDE.

Důležitá upozornění:

  • v letošní roce žáci neodevzdávají zápisové lístky;
  • rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá;
  • pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1  kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech 721 611 275, 607 852 169.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na viděnou.

Translate »