COVID-19JÍDELNASTUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY OD 15. 02. 2021

Organizace výuky od 15. 02. 2021 vychází z informací MŠMT a usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021

  1. provoz škol se nadále řídí manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách  
  2. výuka na středních školách se řídí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000Sb.) § 69 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
    1. nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
    2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrh;
  3. praktická výuka je stále zakázána, proto třídy 1.SM, 1SMz, 2.SM a 3.SM jsou stále na distanční výuce;
  4. jídelna je v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/;
  5. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy;
  6. další informace o organizaci výuky Vám zašleme po vydání nového usnesení vlády a doporučení MŠMT.

Translate »