AKCE

KURZY PRVNÍ POMOCI S VZP ČR

V dnešním uspěchaném světě je často přehlížena důležitost základních dovedností, jako je schopnost poskytnout první pomoc. Projekt Kurzy první pomoci s VZP ČR“ si klade za cíl tuto mezeru zaplnit a poskytnout studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které mohou jednoho dne zachránit život.

Škola se do tohoto smysluplného projektu s chutí zapojila, a tak v prostorách nové učebny BALL proběhly ve dnech 12. a 13. března 2024 hned čtyři kurzy první pomoci. Kurzů se zúčastnilo celkem 110 žáků 1. a 2. ročníků naší školy. Zkušenými průvodci kurzu byli profesionální záchranáři společnosti Life Support.

Projekt měl za cíl poskytnout našim žákům nezbytné dovednosti a znalosti v oblasti první pomoci, které mohou jednoho dne zachránit život. Podle průzkumů společnosti Zentiva jen 14 % Čechů věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Třetina uvádí, že by se ji ani nepokusila poskytnout z důvodu strach, že zraněnému ublíží. Z tohoto pohledu se nám jeví projekt VZP ČR nejen užitečný, ale přímo nezbytný.

Kurz byl navržen tak, aby se žáci naučili, jak reagovat v krizových situacích, které ohrožují životy. Zkušení lektoři účastníkům předali praktické informace, které jsou založeny na zkušenostech z denní záchranářské praxe. Během kurzů děti měly možnost zažít nečekané situace na vlastní kůži, čímž si zlepšily svoji připravenost na reálné krizové události.

Tým zkušených záchranářů společnosti Life Support si pro žáky připravil tříhodinový blok interaktivní výuky první pomoci, který se skládal z odborné přednášky věnované teoretickým zásadám první pomoci, ale i doporučenému postupu při dopravních nehodách. Nesměly chybět ani praktické ukázky první pomoci, do kterých se aktivně zapojili všichni účastníci kurzů. Učili se používat automatizovaný externí defibrilátor (AED), provádět zevní srdeční masáž a dýchání z úst do úst, získali dovednosti v dětské resuscitaci, nacvičili si uvolňování cizího tělesa z dýchacích cest – Gordonův úder a Heimlichův manévr.

Pro mnohé žáky byl projekt nejen učením, ale stal se výzvou, jak překonat svůj osobní komfort. Všichni účastníci posílili své dovednosti, získali jistotu, že jsou připraveni čelit jakékoli krizi díky skvělé lektorské činnosti týmů záchranářů, který byl příkladem toho, jak má vypadat moderní vzdělávání – aktivní, angažované a s důrazem na praktické dovednosti, které mohou být rozhodující při záchraně života.

V neposlední řadě patří velké poděkování VZP ČR za projekt, který má smysl a který pomáhá zachraňovat životy.

Translate »