OBECNÉ

BALL VELIM

Renomovaná a progresivní společnost Ball Aerosol Packaging CZ, s.r.o. pod vedení paní ředitelky Lenky Přibyslavské a naše škola zastoupená ředitelem školy Františkem Pražákem se na společném setkání dohodly na další spolupráci, která propojí oblast vzdělávání a průmyslu na Kolínsku.

Tato spolupráce je dalším krokem ve vývoji partnerských vztahů mezi školou a regionálními průmyslovými podniky, jejímž cílem je propojit teorii s praxí a kvalitně připravit žáky na úspěšný vstup do reálného pracovního života.

Spolupráce mezi naší školou a firmou Ball Velim, která je součástí nadnárodní korporace, přináší řadu výhod pro obě strany. Firma škole věnovala nejmodernější model interaktivní tabule a spolupodílí se na zařízení nově zrekonstruované učebny Ball. Žáci školy díky interaktivním exkurzím budou mít možnost nahlédnout do reálného firemního prostředí. V rámci Dne s Ballem budou si mít žáci možnost vyzkoušet práci kontrolora nebo grafika. Společnost Ball Velim má jedinečnou šanci si připravit nové talentované žáky pro svoji firmu. Noví zaměstnanci mohou přinést inovativní myšlenky a energii do firemního prostředí.

„Nadchla mě myšlenka spolupracovat s firmou Ball Velim, neboť se jedná o uznávaného lídra ve svém oboru. Spolupráce otevírá našim studentům nové možnosti pro rozvoj jejich dovedností a rozhodně přispěje k posílení vazeb mezi školním a průmyslovým sektorem,“ uvedl František Pražák v rámci hodnocení nově vzniklé spolupráce.

Paní ředitelka Lenka Přibyslavská uvedla, že ve spolupráci vidí příležitost k posílení společenské odpovědnosti firmy, neboť firma ráda investuje do mladé generace, podporuje mladé lidi a těší ji, když může přispět k rozvoji technických dovedností dětí.

Translate »