IKAP IIPARTNEŘISTUDIUM

IKAP II

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje (IKAP II) je dotován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci projektu SPŠS a JŠ Kolín modernizuje vybavení školy v podobě nových CNC strojů, robotů, 3D tiskáren, IT vybavení apod., ale zejména se snaží zpřístupnit veškeré moderní technologie a zázemí školy žákům ZŠ, studentům SŠ, členům spolku Kolínští strojaři z. s. a široké veřejnosti v podobě workshopů, seminářů, kroužků, soutěží či exkurzí. Za cíle si projekt klade zvýšit rozvoj jazykové, čtenářské, digitální gramotnosti pro lepší konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce, podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání, provázat školu se zaměstnavateli, podpořit kreativitu a invenci dětí, žáků, studentů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a dovedností dětí, rodičů, ale i prarodičů.

Více v záložce GRANTY

Translate »