IKAP IIWORKSHOPY

TVŮRČÍ PSANÍ

Tvůrčí psaní byl název workshopů pro zájemce z řad pedagogů. Workshopy tvůrčího psaní proběhaly na naší škole v rámci projektu IKAP II.

V průběhu prvního setkání se pedagogové věnovali práci s médii. Zaměřili se na manipulativní techniky, se kterými se dennodenně setkáváme v běžném životě – fake news a dezinformace. V rámci brainstormingu si uvědomili dopady těchto zpráv, hledali kanály, kterými se dezinformace šíří, společně se zamysleli nad otázkou, kdo na těchto zprávách vydělává, co vede autory k tvorbě těchto často velmi emotivních zpráv, jaké mají zprávy dopad na náš každodenní život. V dalším bloku s tématikou fake news společně hledali počátky fake news. Diskutovali o tom, jaké byly fake news v minulosti a jaké jsou dnes. Prakticky se naučili posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení a hledat varovné signály, které by nás měly nabádat k větší obezřetnosti. Seznámili se s některými zpravodajskými hodnotami, posuzovali vybrané zprávy ve vztahu k použitým zpravodajským hodnotám. Vedlejším cílem dílny bylo uvědomění si některých aspektů vzniku zpravodajství a práce novináře.

Druhé navazující setkání se již plně soustředilo na práci novináře/ UX writera. Účastníci workshopu se soustředili na pravidla tvorby textů. Řekli si 5+1 tip na psaní textů, které čtenáře osloví. Poodhalili tajemství Tone of voice. Řekli si, čemu se vyvarovat při psaní textů. V dalším bloku se soustředili na psaní textů pro web – seznámili se s pojmy UX a copywriting. Sami si vytvořili krátký článek na stránky školy a sociální sítě.

Pomocníkem při psaní textů jim byla Metodika Plain language od Ministerstva vnitra ČR. Všichni účastníci rovněž obdrželi seznam „nepovinné četba pro spisovatele“.  

Poslední část workshopu byla věnována fenoménu posledních měsíců ChatuGPT, Deeply, Jasper AI. Učitelé si vyzkoušeli práci s tímto nástrojem. Prošli však i další nástroje, které by se spisovatelé neměli obávat používat, nebo o kterých by měli mít základní povědomí – Internetová jazyková příručka, Slovník synonym NECHYBUJTE.cz, SvK – jazykový korpus, Valenční slovník, slovníky PSJČ, akademický slovník současné češtiny nebo Internetový korektor.

Výstupem pro účastníky je osvojení si technik tvůrčího psaní, které budou moci využít při každodenních práci. Získali návod a řadu praktických rad, jak se věnovat tvůrčímu psaní.

Translate »