AKCESTUDIUM

SPORTEM POMÁHÁME

Sportem pomáháme. Ano, i to je způsob, jak přispět na dobrou věc a zároveň získat informace o Policii ČR a možnostech uplatnění v jejich řadách.

Žáci posledního ročníku se i letos zapojili do projektu Policie České republiky – „Přes bariéry s policií“. Hlavní myšlenkou projektu je motivovat žáky středních škol k pohybu a spojit tuto zdraví prospěšnou aktivitu s akcí, která pomůže handicapovaným lidem. Samotný projekt vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Bezpečná společnost z.s. pod záštitou Středočeského kraje.

I letos absolvovali budoucí maturanti fyzické testy, které se skládají ze čtyř na sebe navazujících disciplín – člunkového běhu, vzporů ležmo – klik, celomotorického testu a běhu na 1 000 metrů. Pod dohledem instruktorů Policie ČR podali žáci úžasné výkony. Nutno podotknout, že s nimi držel krok i ředitel školy, Ing. František Pražák, Ph.D. Mnozí ze zúčastněných splnili požadavek na fyzickou způsobilost pro vstup do řad Policie ČR a získali voucher, který dokladuje, že zájemce pro tuto službu má pro přijímací řízení k Policii ČR splněn požadavek na fyzickou způsobilost. (My jsme si oddechli, neboť pan ředitel odolal nabídce posílit Policii ČR a zůstává věrný na naší škole.)

Kromě testů fyzické způsobilosti se žáci školy zúčastnili interaktivní preventivní přednášky. Prostě den to byl den plný zážitků okořeněný pocitem, že jste vykonali něco dobrého pro své zdraví, ale pomohli potřebným.

Velké poděkování za tento jedinečný profesní den patří všemi policistům, kteří se podíleli na organizaci a zajištění tohoto dne.

Translate »