STUDIUM

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor s maturitní zkouškou: Strojírenství a pro obory s výučním listem: Strojní mechanik a Strojní mechanik zkrácené pomaturitní studium.

Zájemci o studium mohou zasílat přihlášky ke studiu na adresu školy nebo je doručit osobně po telefonické dohodě se zástupcem ředitele školy Ing. Františkem Pražákem Ph.D., se kterým si mohou rodiče a zájemci o studium domluvit prohlídku školy. Příjem přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení končí 29. 06. 2021.

Podmínky přijímacího řízení obor Strojírenství.

Podmínky přijímacího řízení obor Strojní mechanik.

Podmínky přijímacího řízení obor Strojní mechanik – zkrácené pomaturitní studium.

Translate »