STUDIUM

TŘÍDNÍ SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Dne 23. června 2021 od 16:00 hodin se uskuteční třídní schůzka budoucích prvních ročníků.

Program:

  1. učebnice;
  2. pomůcky;
  3. organizace školního roku 2021/2022 – adaptační kurz, lyžařský kurz;
  4. seznámení se s třídními učiteli;
  5. školní řád;
  6. informační systém Bakaláři;
  7. stravování;
  8. nabídka volnočasových aktivit ve školním roce 2021/2022;
  9. představení vize školy – SCHOOL4INDUSTRY.

V případě zájmu je možná prohlídka školy.

Translate »