STUDIUM

TĚLOCIRK

TěloCIRK aneb inovace ve výuce tělesné výchovy s využitím prvků cirkusové pedagogiky.

Tělocvik nemusí být jen o výkonech, rekordech, ale může být zábavou pro všechny, i pro ty, kteří nefandí atletice a kolektivním hrám. Novým přístupem k výuce tělesné výchovy chceme zlepšit pohybovou gramotnost žáků a podpořit jejich zájem o pohyb.

Náš pan učitel tělesné výchovy má velmi blízko ke gymnastice, a proto uvítal možnost navázat spolupráci s CIRQUEONem – Centrem pro nový cirkus, které v rámci svého projektu seznamuje učitele tělesné výchovy s principy cirkusové pedagogiky – využití žonglérských pomůcek, balančních trenažérů a šálů pro závěsnou akrobacii. Prvky cirkusových dovedností podporují psychomotorické pohybové aktivity. Zlepšují náladu, stmelují kolektiv a podporují zlepšování klimatu ve třídách.

Věříme, že inovativní přístup ve výuce tělesné výchovy zatraktivní tělocvik a přinese radost z pohybu nejen našim žákům, ale i pedagogům.

Translate »