STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – STROJNÍ MECHANIK

V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2022/2023.

Výsledky přijímacího řízení oboru Strojní mechanik – 23-51-H/01 naleznete na tomto odkaze. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním k uvedenému datu považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Všem uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, blahopřejeme.

V souladu s § 60g školského zákona prosíme o odevzdání návratových/zápisových lístků do 10 pracovních dnů v kanceláři školy, nejzazší termín pro odevzdání je 06. 05. 2022. Zápisové lístky je rovněž možné zaslat poštou na adresu Strojní průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 – v této lhůtě stačí dopis předat na poštu.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 321 743 022 nebo 721 611 275.

Translate »