AKCE

NÁVŠTĚVA Z MAĎARSKA

20. dubna 2022 jsme měli tu čest přivítat na naší škole milou návštěvu z Maďarska. Jednalo se zástupce pedagogického sboru Érdi SZC Kó Károly Technikum. V čele delegace byl pan ředitel Lajos Dózsa a vedoucí pro praktickou výuku paní Edit Dósa.

Schůzce předcházelo setkání zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Župy Pešť s řediteli škol z Kolína – Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191, Střední odborná škola stavební a Střední odborného učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 a Gymnázia Kolín, dále pak z Nymburka, Čelákovic a z Vlašimi.

Bohužel čas vyměřený na návštěvu byl velmi krátký. Stačil jen na vzájemné představení obou škol. Maďarský systém vzdělávání je velmi podobný našemu vzdělávání. Obě školy mají technické zaměření, i když maďarská škola je mnohem větší s rozmanitějšími studijními obory, ale i tak si obě školy mají co nabídnout a vzájemně se obohatit. Proto se nyní těšíme na další setkání a pracujeme na konkrétní podobě společných projektů.

Translate »