IKAP IIWORKSHOPY

WORKSHOPY 3D TISKU

Workshopy 3D tisku jsme uskutečnili v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje. Celkem jsme zrealizovali šest workshopů, Do aktivity se zapojilo celkem 78 žáků základních a středních školy, kteří se chtěli dozvědět něco nového o práci s 3D tiskárnami a proniknout do tajů samotného 3D tisku.

Cílem aktivity bylo přiblížení nové a moderní technologie výroby žákům s ohledem na skutečnost, že se žáci s touto progresivní technologií stále častěji setkávají ve školách, ale zároveň se zájem o 3D tiskárny stává součástí volnočasových aktivit dětí všeho věku.  Tato nová technologie výroby umožňuje žákům rozvíjet jejich kreativitu, fantazii, kritické myšlení, prostorovou představivost a v neposlední řadě i technické myšlení. 3D tisk je technologie, která odbourává obavy žáků ze studia technických oborů a napomáhá zvyšovat zájem dětí studovat polytechnické školy.

Frekventanti workshopu se seznámili s:

 • technologií 3D tisku;
 • 3D tiskárnou a jejími jednotlivými komponenty;
 • ovládáním tiskárny pomocí displeje;
 • kalibrací a správným nastavením tiskárny;
 • několika praktickými tipy pro práci s 3D tiskárnou;
 • nejčastějšími chybami při tisku a postupy, jak se jim vyhnout;
 • s materiály a několik tipů pro správnou volbu materiálu pro určitý tisk;
 • tvorbou modelu pomoci programu SolidWorks;
 • 3D tiskem připraveného modelu;
 • postprocessing modelů (lepení, barvení a jiná úprava);
 • tipy a triky (kde sehnat model a další zajímavé informace);
 • ukončením tisku a následnou údržbou tiskárny a materiálu;
 • zajímavé tipy, co tisknout;
 • různými příklady pro inspiraci pro další práci a rozvoj.

Jednotlivé workshopy probíhaly pod vedením lektorů z řad pedagogických pracovníků, stávajících studentů tříd 4.A a 3.A a absolventů školy.  Důraz ze strany lektorů byl kladen na seznámení se žáků se samotnou 3D tiskárnou, její kalibrací a správným nastavením a následným průběžným servisem. Žáci se seznámili s materiály používanými ve 3D tisku, získali cenné rady ohledně výběru vhodného materiálu pro různé teploty tisku. Lektoři se dále věnovali různým způsobům tvorby modelů pro 3D tisk – návrh vlastních modelů v programu SolidWorks, stahování modelů z internetu. V poslední části workshopu probíhal samotný 3D tisk a postprocessing modelů (broušení, lepení, barvení a další úpravy).

Výstupem pro žáky je podpoření kritického myšlení, rozvoj technického myšlení a prohloubení digitálních kompetencí. Důležitým výstupem pro žáky je i sdílení osobních zkušeností, sdílení doporučení, na co si dávat pozor a čeho se při práci s 3D tiskárnami vyvarovat.  V neposlední řadě se účastníci workshopů seznámil s prostředím odborné školy, často školy, kterou chtějí studovat, což jim napomáhá vytvořit si reálnou představu o studiu na technické škole. Žáci se seznámili nejen s novým prostředím, ale potkali nové kamarády a nalezli smysluplné využití volného času.

Translate »