AKCE

FYTOELEKTRÁRNA?

Fytoelektrárna? Zelená energie? Hodina Země nás inspirovala k návštěvě společnosti EC Kutná Hora s.r.o. Proč? Tato společnost provozuje vlastní zbudovaný energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny.

Nejednalo se o naši první návštěvu v této firmě. V roce 2019 studenti naší školy natočili reportáž o EC Kutná Hora spolu s reklamním spotem.

Návštěva byla jako vždy velmi inspirativní. Velké poděkování patří Krajské hospodářské komoře Střední Čechy, která žákům 4.A a 2SM tuto exkurzi zajistila.

Translate »