IKAP IISTUDIUMÚSPĚCHY

PF 2023

Vážení a milí přátelé,

jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji kouzelné Vánoce plné úsměvů, zářících očí, radostných setkání s přáteli a dobré nálady.

Do nového roku Vám přeji, aby nová, 365 dní trvající cesta kolem Slunce, byla co nejlepší, plná skvělých zážitků, inspirativních setkání a úspěchů. 

Zároveň Vám chci poděkovat za přízeň a důvěru, kterou nám ve velké míře projevujete.

Před necelými dvěma lety jsme se společně s kolegy vydali na neznámou cestu, která měla jasný cíl. Vytvořit z naší školy „jinou“ školu. Školu, která bude skutečně pro žáky, ale i pro jejich rodiče, prarodiče nebo i kamarády. Chtěli jsme, a stále chceme, žáky připravovat na život dospěláků, kteří jdou dále studovat nebo nastoupí do zaměstnání, a budou na své cestě úspěšní.

Díky velké obětavosti paní učitelek a pánů učitelů, ale i díky zápalu našich žáků a bývalých absolventů se nám opravdu podařilo vytvořit jinou kreativní a tvůrčí školu. Školu, kterou stále modernizujeme a občas malými krůčky, jindy velkými skoky posouváme. Daří se nám to nejen díky skvělé práci zaměstnanců školy, pro které je jejich práce mnohdy i životním posláním, ale i díky Vám, milí přátelé, kteří nás podporujete! Za to všem patří můj velký dík! a jsem rád, že jsem jedním z koleček tohoto dokonalého hodinového stroje.

Díky projektu IKAP II se nám podařilo otevřít H-TECH centrum.

Ohromné nasazení kolegyň a kolegů umožnilo uskutečnit náš sen o vědecké konferenci pro děti základních škol ve skutečnost. Nezůstalo však u jedné konference. Proběhly již dvě vědecké konference, které byly určitě jedinečným zážitkem pro všechny účastníky, a proto připravujeme 3. vědeckou konferenci spjatou se 150. výročím školy.

Škola se během dvou let stala díky workshopům a otevřeným dílnám MakerSpace centra místem setkávání všech generací.

Škola bez žáků není školou. Proto moje poděkování patří i našim skvělým žákům. Žákům, kteří se nebojí zvednout hozenou rukavici a s chutí se pouští do výzev. O jejich šikovnosti, houževnatosti, kreativnosti a vytrvalosti svědčí řada skvělých umístění – počínaje vítězstvím kluků z učiliště s jejich Hedvikou v celostátní soutěži Objektiv, přes sportovní úspěchy, 2. místo v soutěži Operace Anthropoid, úspěch v soutěži Tvoř jak Leonardo, 3. místo v republikovém kole soutěže v 3D tisku, až po poslední skvělé výsledky v literární soutěži Macharovo pero 2022. Milí studenti, děkuji Vám i za to, že se k sobě chováte s respektem, dokážete si podat pomocnou ruku a jste slušní.

Těší mě, že mohu být součástí tak skvělého kolektivu lidí. S úctou František Pražák.

Translate »