IKAP IIWORKSHOPY

3D TISK PRO VEŘEJNOST

V rámci projektu IKAP II Středočeského kraje jsme zrealizovali celkem šest workshopů 3D tisku pro veřejnost, mezi nimiž byl workshop určený maminkám, které si vytvořily vykrajovátka na cukroví, ale i tatínkům nebo učitelům, kteří začínají na svých školách s výukou 3D tisku. Do workshopů se zapojilo celkem 80 osob, které se toužily blíže seznámit s touto novou a moderní technologií výroby.

Cílem aktivity bylo přiblížení technologie 3D tisku široké veřejnosti s ohledem na skutečnost, že se lidé s touto progresivní technologií stále častěji setkávají v běžném životě. 3D tiskárny se stávají součástí volnočasových aktivit dětí i dospělých.  Tato nová technologie výroby umožňuje lidem rozvíjet jejich kreativitu, fantazii, kritické myšlení, prostorovou představivost a v neposlední řadě i technické myšlení. 3D tisk je technologie, která odbourává obavy rodičů i dětí ze studia technických oborů a napomáhá vymýtit mýtus, že studium polytechnické školy je náročné.

Frekventanti workshopu se seznámili s:

 • technologií 3D tisku;
 • 3D tiskárnou a jejími jednotlivými komponenty;
 • ovládáním tiskárny pomocí displeje;
 • kalibrací a správným nastavením tiskárny;
 • několika praktickými tipy pro práci s 3D tiskárnou;
 • nejčastějšími chybami při tisku a postupy, jak se jim vyhnout;
 • s materiály a několik tipů pro správnou volbu materiálu pro určitý tisk;
 • tvorbou modelu pomoci programu SolidWorks;
 • 3D tiskem připraveného modelu;
 • postprocessing modelů (lepení, barvení a jiná úprava);
 • tipy a triky (kde sehnat model a další zajímavé informace);
 • ukončením tisku a následnou údržbou tiskárny a materiálu;
 • zajímavé tipy, co tisknout;
 • různými příklady pro inspiraci pro další práci a rozvoj.

Jednotlivé workshopy probíhaly pod vedením lektorů z řad pedagogických pracovníků, stávajících studentů tříd 4.A a 3.A a absolventů školy.  Důraz ze strany lektorů byl kladen na seznámení se účastníku se samotnou 3D tiskárnou, její kalibrací a správným nastavením a následným průběžným servisem. Zájemci o workshop se seznámili s materiály používanými ve 3D tisku, získali cenné rady ohledně výběru vhodného materiálu pro různé teploty tisku. Lektoři se dále věnovali různým způsobům tvorby modelů pro 3D tisk – návrh vlastních modelů v programu SolidWorks, stahování modelů z internetu. V poslední části workshopu probíhal samotný 3D tisk a postprocessing modelů (broušení, lepení, barvení a další úpravy).

Výstupem pro účastníky je podpoření kritického myšlení, rozvoj technického myšlení a prohloubení digitálních kompetencí. Důležitým výstupem pro frekventanty je i sdílení osobních zkušeností, sdílení doporučení, na co si dávat pozor a čeho se při práci s 3D tiskárnami vyvarovat.  V neposlední řadě se účastníci workshopů seznámil s prostředím odborné školy, často školy, kterou chtějí studovat jejich děti, což jim napomohlo vytvořit si reálnou představu o studiu na technické škole.

Translate »