IKAP IIWORKSHOPY

WORKSHOPY CORELDRAW

Workshopy práce v programu CorelDRAW jsme uskutečnili v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje. Celkem jsme zrealizovali šest workshopů, Do aktivity se zapojilo celkem 87 žáků základních a středních školy, kteří se toužili dozvědět něco nového o práci v ne zcela běžném grafickém programu.

Cílem aktivity bylo přiblížení práce v grafickém programu CorelDRAW. Jedná se program, který zahrnuje kompletní sadu návrhářských nástrojů pro vytváření působivých vektorových ilustrací, úpravu fotografií a typografii. Cílem aktivity bylo žáky naučit používat výkonné nástroje pro tvorbu vektorové ilustrace – kontury, tvary, křivky, ale rovněž nástroje efektů – obálka, prolnutí, síťová výplň. Žáci byli rovněž seznámeni s dalšími nástroji tohoto programu, které jsou určeny pro vytváření brožur. V neposlední řadě se děti seznámily a naučily používat sadu typografických nástrojů – stín, obrysy písma. Tyto nástroje umožňují práci s textem dle vlastních představ. Součástí kurzu byl i blok věnovaný úpravě fotografií v aplikaci Corel PHOTO_PAINT, která umožňuje přizpůsobení barev, odstranění nedokonalostí, opravit perspektivu, vytvářet poutavé koláže. Tento grafický umožňuje žákům rozvíjet jejich kreativitu, fantazii, prostorovou představivost. Lektoři účastníkům workshopu odhalí velmi zajímavou část učiva studentů naší školy, žáci si tak budou moci lépe představit mnohotvárnost studia technických oborů, což napomáhá snížení obav ze studia technických škol.

Naši milí žáci se v rámci workshopů seznámili s:

 • teorií počítačové grafiky – velikost obrázku, rozlišení, vektorové formáty, teorie barevných modulů, principy vektorové grafiky;
 • popisem obrazovky programu a jeho ovládáním – okna nástrojů, barevné palety, nastavení měřítka a použití lupy;
 • kreslením základních tvarů – malířské techniky, ruční režim, základní tvary, nástroj Kótování;
 • pomůckami pro práci v programu – režimy zobrazení, pravítka, vodítka, mřížka;
 • výplněmi o obrysy objektů – použití barevných modulů, výplně objektů, obrysy objektů;
 • výběrem objektů a jejich transformací – označování, změna velikosti a pozice, rotace, duplikování objektů;
 • tvarováním objektů – základní tvary, tvarování křivek, oříznutí;
 • prací s textem – vytvoření, editace, řetězový text, odstavcový text, zalomení textu, symboly;
 • aranžováním a uspořádáním – změna pořadí objektů, skupiny objektů, přichycení k objektu;
 • vektorovými efekty – deformace, přechody, stíny, průhlednost;
 • s tiskem – nastavení tisku;
 • ukládáním a exportem obrázků – uložení ve formátu CDR, export obrázků, publikování ve formátu PDF;
 • výrobou samolepek – triky, nejčastější chyby a jak se jim vyhnout.

Jednotlivé workshopy probíhaly pod vedením lektorů z řad pedagogických pracovníků, stávajících studentů tříd 4.A a 3.A a absolventů školy.  Důraz ze strany lektorů byl kladen praktický nácvik práce v programu.

Výstupem pro žáky je podpoření kreativity, fantazie a prohloubení digitálních kompetencí. Důležitým výstupem pro žáky je i sdílení osobních zkušeností, sdílení doporučení, na co si dávat pozor a čeho se při práci v programu Corel DRAW vyvarovat. V neposlední řadě se účastníci workshopů seznámil s prostředím odborné školy, často školy, kterou chtějí studovat, což jim napomáhá vytvořit si reálnou představu o studiu na technické škole. Žáci se seznámili nejen s novým prostředím, ale potkali nové kamarády a nalezli smysluplné využití volného času.

Translate »