IKAP IIKROUŽKY

VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

V digitální éře je vizuální komunikace bez ohledu na obor vzdělávání jednou ze základních kompetencí. Schopnost efektivně pracovat s grafickými programy, storytellingem a multimédii je stále více žádanou dovedností. Vytvářet poutavý obsah prostřednictvím digitálních médií je nutností i pro strojaře, proto mezi aktivitami spojenými s projektem IKAP II nemohl na naší škole chybět kroužek práce s grafickými programy a multimédii.

Účastníci kroužku se od svým lektorů dozvěděli, jak zvládnout tvorbu vizuálně atraktivních prezentací a reklamních materiálů, ale i jak vytvořit poutavé video a animaci a jak sdělit divákům své myšlenky prostřednictvím poutavého vizuálního jazyka.

V rámci kroužku práce s grafickými programy se žáci nejprve seznámili s prací v grafických programech a následně rozvíjeli svou kreativitu v digitálním prostředí. Základem byla práce s programem Corel DRAW Graphics a rozlišení rastrové (tvorba koláží) a vektorové grafiky (tvorba návrhů samolepek). Následně se společně vydali do světa úchvatných grafických návrhů v programech jako je GIMP a Canva. Společně vytvořili poutavé návrhy log, plakátů, brožur a dalších grafických prvků.

www.techive.cz
Greenscreen

V další části kroužku se děti ze základních i středních škol zaměřili práci s multimédii. Kombinace textu, obrázků, zvuku a videa poskytuje nekonečné možnosti pro vytváření poutavých a interaktivních zážitků. S pomocí různých nástrojů a softwaru natočili informativní videa i videa natáčená na greenscreen, která se následně učili stříhat, animovat, upravovat zvuk, zkrátka vytvářet téměř profesionální videa.

Strorytelling – uměním tvorby působivých prezentací, které osloví a zapůsobí na publikum, byl na programu posledních setkání. Za pomoci využití různých multimediálních prvků, jako jsou obrázky, videa a zvukové efekty, si děti naučily vytvářet poutavé prezentace, videa, která zapůsobí na emoce diváků a udrží pozornost posluchačů.

Díky kroužku s grafickými programy a multimédii si žáci rozšířili svoji tvůrčí paletu. Znalost práce s multimédii jim umožnila kombinovat různé druhy médií, jako jsou text, obrázky, zvuk a video, a vytvářet tak vícevrstvé a interaktivní zážitkové prezentace. Prostřednictvím kombinace obrázků, textu a zvuku se naučili vyprávět své příběhy a prezentovat své myšlenky zábavným a zapamatovatelným způsobem.

Dron DJI Mavic Air 2
Studio

Míru zvládnutí tvorby videí pak měli možnost vyzkoušet před odbornou porotou v rámci soutěže Prezentiáda, pro jejíž účely natočili soutěžní video na téma „První rande“. Kvalitu prezentací si pak ověřili hned v několika soutěžích – Tvoř jak Leonardo, soutěž v 3D tisku, soutěž V technických zručnostech. V neposlední řadě nově nabyté dovednosti si žáci ověřují i v rámci tvorby prezentací do výuky a při obhajobě své praktické maturitní práce.

Všichni účastníci měli možnost pootevřít dveře od kreativního průmyslu, který je pro ně, i pro školu, další zajímavou výzvou.

Translate »