STUDIUM

LETOS BEZ PŘIJÍMAČEK?!

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole a v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 ředitel školy pravděpodobně rozhodne o zrušení přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022. Bližší informace o podmínkách příjímacího řízení naleznete v záložce přijímací řízení.

O studijních oborech, které škola nabízí ke studiu, i o samotném studiu na naší škole se více dozvíte v záložce věnované uchazečům o studiu.

Dáváte přednost praxi před učením nebo máte maturitu a chce mít i výuční list? Pak vám nabízíme možnost studovat nematuritní obory s výučním listem. Informace o studiu těchto oborů naleznete zde.

Přihlášku ke studiu vyplněnou čitelně ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ, podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. U učňovských oborů je nutné lékařské potvrzení. Přihlášku je možné odevzdat do 1. března 2021 v kanceláři školy osobně nebo ji zaslat poštou na adresu: SPŠS a JŠ Kolín, Heverova 191, Kolín IV.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 607 852 169 nebo nás kontaktujte přes naše sociální sítě – Facebook – SPŠ a JŠ Kolín a Instagramu SPŠ a JŠ Kolín

Translate »