STUDIUM

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obory Strojírenství 23-41-M/01Strojní mechanik 23-51-H/01 a Strojní mechanik 23-51-H/01 – zkrácené 1leté studium.

Podmínky přijímacího řízení:

  1. odevzdání přihlášky ke studiu;
  2. doklad o absolvování jednotné přijímací zkoušky – platí pouze pro obor Strojírenství 23-41-M/01;
  3. potvrzení o zdravotní způsobilosti – platí pouze pro obor Strojní mechanik 23-51-H/01 a Strojní mechanik – zkrácené studium 23-51-H/01;
  4. uchazeči u studijních oborů Strojírenství 23-41-M/01 a Strojní mechanik 23-51-H/01 budou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a podle počtu volných míst na jednotlivých oborech. Maximálně je možné získat 100 bodů, přičemž za každé hodnocení z libovolného předmětu stupněm 4 nebo 5 nebo v případě sníženého stupně z chování bude z maximálního bodového zisku odečteno 30 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro přijetí ke studiu je 51.
  5. u oboru Strojní mechanik – zkrácené studium 23-51-H/01 bude pořadí stanoveno podle data podání přihlášky ke studiu.

Přihlášky ke studiu je možné podávat průběžně od 20. 06. 2022.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni průběžně podle průměrného prospěchu na ZŠ do obsazení volných míst.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke studiu na SPŠ budou průběžně zveřejňovány pod registračním číslem přihlášky ke studiu na webových stránkách školy a na vývěsce školy.

Translate »