STUDIUM

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ MECHANIK

V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy zveřejňuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Strojní mechanik – 23-51-H/01 naleznete na tomto odkaze. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním k uvedenému datu považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Všem uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, blahopřejeme.

V souladu s § 60g školského zákona prosíme žáky/zákonné zástupce, kteří mají zájem o studium na naší škole, o odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v kanceláři školy, nejzazší termín pro odevzdání je 5. června 2023.

Zápisový lístek obdrží žáci základních škol ve škole (platí i pro vydání náhradního zápisového lístku v případě ztráty nebo zničení). V ostatních případech (žák není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče nebo zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, u cizinců dle místa pobytu na území ČR. Žádost pro vydání zápisového lístku. Kontaktní osoba pro vydávání zápisových lístků na Krajském úřadě Středočeského kraje je Bc. Karolína Hefková, telefon: 257 280 643, e-mail: hefkova@kr-s.cz.

Úřední hodiny kanceláře školy: pondělí – pátek 7:30-15:30 hodin.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 321 743 022 nebo 721 611 275.

Translate »