AKCESTUDIUM

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

On-line třídní schůzky se uskuteční 27. 04. 2021 od 16:00 hodin v aplikaci MS TEAMS. Přístupové údaje do videokonference s přístupem k „týmu třídnických hodin“ poskytne zákonnému zástupci žák.

Translate »