COVID-19JÍDELNASTUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY OD 26. 04. 2021

Organizace výuky od 26. dubna 2021 vychází z informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 26. 04. 2021.

  1. provoz škol je v souladu se změnou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021;
  2. od 26. dubna 2021 se na středních školách umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů) – viz aktuální rozvrh;
  3. třídy 3. A a 4. A nadále zůstávají na distanční formě výuky;
  4. třídy 1. A, 2. A, 1. SM, 1. SMZ, 2. SM a 3. SM mají kombinovanou prezenční výuku (pouze pro předměty Praxe a Odborný výcvik) s výukou distanční;
  5. případné konzultace žáků probíhají dle rozpisu;
  6. osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob;
  7. teoretická výuka nadále probíhá distanční formou dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a) – viz aktuální rozvrh;
  8. jídelna funguje v mimořádném provozu, z čehož vyplývá omezená možnost stravování  – všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit, je nutné se řídit mimořádnými pravidly stravování a dodržovat časový harmonogram – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/;
  9. vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech;
  10. další informace o organizaci výuky Vám zašleme po vydání nového usnesení vlády a doporučení MŠMT.

Translate »