COVID-19JÍDELNASTUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY 08. – 14. 02. 2021

Organizaci výuky ve dnech 08. 02. 2021 – 14. 02. 2021 vychází z informací MŠMT k provozu škol ze dne 7. ledna 2021.

  1. provoz škol se nadále řídí manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách  
  2. výuka na středních školách se řídí podle prodlouženého usnesení vlády ČR, které je platné od 11. 01. 2021
    1. vláda zakazuje osobní přítomnosti žáků ve školách, nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
    2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrh;
  3. praktická výuka je stále zakázána, proto třídy 1.SM, 1SMz, 2.SM a 3.SM jsou stále na distanční výuce;
  4. jídelna je v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/;
  5. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy;
  6. další informace o organizaci výuky zveřejníme po vydání nového usnesení vlády a doporučení MŠMT.

Translate »