IKAP IIKROUŽKY

SEZNAMUJEME SE S ROBOTIKOU

V posledních dvou letech se žáci základních škol měli možnost zapojit do fascinujících robotických kroužků díky projektu IKAP II Středočeského kraje, který nám poskytl důležitou podporu a zapojení. Cílem těchto kroužků bylo seznámit žáky se základy programování a robotiky a postupně rozvíjet tyto dovednosti i prakticky.

Během kroužků se žáci seznamovali s dvěma druhy stavebnic, LEGO MINDSTORM a LEGO SPIKE Prime, a učili se je programovat pomocí programu LEGO EVO. První setkání se zaměřilo na základy orientace a ovládání v programu, a postupně se žáci učili sestavovat stavebnice a vytvářet programy, které umožňovaly robotům pohyb po trase nebo vyhýbání se překážkám. Pravidelná účast na kroužku umožnila žákům dále rozvíjet získané dovednosti.

Během kroužku se žáci zapojili i do větších projektů, na kterých pracovali ve skupinách. Například sestavovali a programovali fotbalové a sportovní roboty z LEGO stavebnic.

Účast na kroužku přinesla žákům především osvojení základů programování a robotiky a rozvoj těchto dovedností. Seznámili se s různými stavebnicemi LEGO a programem LEGO EVO, a naučili se je používat na pokročilejší úrovni. Žáci se naučili sestavovat stavebnice podle potřeby a programovat je podle zadání nebo svých vlastních představ a zkušeností. Díky projektům v rámci kroužku měli žáci příležitost uplatnit svou kreativitu a pracovat ve skupinách. Navíc, jako účastníci kroužku, navštěvovali prostory střední školy, což jim umožnilo lépe se seznámit s vyšším stupněm školního prostředí a zhodnotit si možnosti budoucího studia. Kroužek robotiky také přispěl k popularizaci technických oborů a umožnil žákům se zábavnou formou seznámit se s moderními technologiemi.

Zapojení do robotických kroužků představovalo pro naše studenty nejen zábavnou aktivitu, ale také cennou vzdělávací příležitost. Otevřeli jsme jim dveře do světa automatizace a technologií a pomohli jim rozvíjet dovednosti, které budou mít neocenitelnou hodnotu v jejich budoucí kariéře.

Translate »