COVID-19JÍDELNASTUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY OD 27. 02. 2021

Organizace výuky od 27. 02. 2021vychází z vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky ze dne 26. února 2021.

 1. provoz škol se nadále řídí manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách  
 2. výuka na středních školách se řídí omezením provozu škol a školských zařízení v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:
  1. nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
  2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrh;
 3. praktická výuka je stále zakázána, proto třídy 1.SM, 1SMz, 2.SM a 3.SM jsou stále na distanční výuce;
 4. jídelna je v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/, jídlo je možné odebírat jen s sebou;
 5. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy;
 6. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách je povoleno, proto budou probíhat dle harmonogramu a za dodržení přísných hygienických pravidel;
 7. další informace o organizaci výuky zveřejníme po vydání nového usnesení vlády a doporučení MŠMT.

Translate »