COVID-19STUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY 23. 11. – 12. 12. 2020

Organizace výuky ve dnech 23. 11. – 12. 12. 2020 vychází z usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020.

 1. usnesení platné od 23. 11. do 24. 11. 2020
  1. vláda zakazuje osobní přítomnosti žáků ve školách, nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
  2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrh.
 2. usnesení platné od 25. 11. do 29. 11. 2020
  1. návrat žáků závěrečných ročníků (4.A, 3.SM) do školy – obnovení prezenční výuky, ostatní žáci nadále zůstávají na distanční výuce. Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu a systém Bakaláři;
  2. obnovení možnosti praktického vyučování – viz aktuální změny v rozvrhu a systém Bakaláři – maximální počet žáků ve skupině je 20;
  3. výuka probíhá v neměnných skupinách;
  4. 4. A – prezenční výuka, 3.SM, 1.SM a 1.SMz – odborný výcvik;
  5. 1. A, 2. A, 3. A, 1. SM, 2. SM – distanční výuka.
 3. usnesení platné od 30. 11. do 12. 12. 2020
  1. prezenční výuka žáků posledních ročníků – 4. A, 3.SM, ostatní žáci nadále zůstávání na distanční výuce. Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu a systém Bakaláři;
  2. obnovení možnosti praktického vyučování – viz aktuální změny v rozvrhu a systém Bakaláři – maximální počet žáků ve skupině je 20;
  3. výuka probíhá v neměnných skupinách;
  4. 4. A, 3. SM – prezenční výuka, 2.SM a 1.SMz odborný výcvik;
  5. 1. A, 2. A, 3. A, 1. SM – distanční výuka.
 4. jídelna je nadále v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/.

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte – 607 852 169.

Translate »