STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole a v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 ředitel školy rozhodl o zrušení přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022. Bližší informace o podmínkách příjímacího řízení naleznete v záložce přijímací řízení.

Translate »