STUDIUM

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Začátek nového školního roku se blíží, a tak mi dovolte mi, abych vás informoval o zahájení školního roku 2021/2022.

Provoz školy a školní jídelny se řídí Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování.

1. září – zahájení školního roku 2021/2022 máme naplánované na 8:00 hodinu. Žáci se sejdou ve svých učebnách. Škola se neustále mění, a tak došlo i ke změně kmenových učeben jednotlivých tříd. Nebojte, učitelé na chodbách vám poradí, kde svou novou učebnu objevíte. Předpokládáme, že všechny ročníky budou první den ve škole cca jednu hodinu.

A co nás čeká první den? S sebou si přineste potvrzení o očkování či potvrzení o prodělání covid-19 (180 dnů s protilátkami). Respirátor si nasaďte při vstupu do školy a ponechte prosím do testování ve své učebně. Následně již budete moci být (po otestování) v učebnách bez ochrany úst a nosu, ve společných prostorech bude potřeba respirátor. Buďte ohleduplní a respektujte druhé.

2. a 3. září – bude výuka probíhat dle rozvrhu, plánované jsou hodiny od 8:00 do 11:35 hodin. Většina hodin bude třídnických, abychom si připomněli školní řád, zkontrolovali osobní a kontaktní údaje, vyřešili administrativní záležitosti, prohlédli si všechny úžasné nové učebny a stihli si sdělit všechny báječné zážitky z prázdnin, případně řešily problémy, které se objevily. Žáci prvních ročníků budou navíc poznávat prostředí školy a budou se postupně seznamovat s jednotlivými vyučujícími.

Připomínám, že je nutné se přihlásit k odběru obědů ve školní jídelně.

Zájemci o vystavení ISIC karty si žádosti vyplní a předají k potvrzení třídnímu učiteli, který bude rovněž potvrzovat veškeré další žádosti a průkazky. Zároveň bych vás rád upozornil na změny, které nastaly od 1. srpna 2021 v tarifu Pražské integrované dopravy, a dotknou se celého Středočeského kraje:

  1. Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.
  2. Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu.
  3. Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským průkazem, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem.

Výuka dle rozvrhu začne od 6. září.

Čeká vás řada překvapení, proto doporučuji sledovat naše webové stránky. Pevně věřím, že školní rok 2021/2022 bude pro nás všechny rokem, který odstartuje novou etapu v historii naší školy.

Na brzkou viděnou se těší František Pražák a tým zaměstnanců školy

Translate »