JÍDELNASTUDIUM

VOLNÉ DNY 15. a 29.09.2023

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje v souvislosti s přerušením dodávky vody dne 15.09.2023 a v návaznosti na den Den české státnosti 28.09.2023, který připadá na čtvrtek, na pátky 15.09. a 29.09.2023 volné dny.

15.09.2023 je školní jídelna z technických důvodů rovněž mimo provoz, proto se v daný den nevaří.

29.09.2023 školní jídelna vaří.

Translate »