AKCESTUDIUM

ADAPTAČNÍ KURZ 2023

Ve dnech 18.-22.09.2023 žáci prvních ročníků a jejich učitelé vyrazili na adaptační kurz do rekreačního areálu Outdoor Resort Březová.

Adaptační kurz byl jedinečnou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou poznat nové spolužáky, i nové učitele, naučit se spolupracovat, lépe porozumět jeden druhému. Společně zábavnou formou jsme nastartovali naše společné soužití a zažili i soustu legrace. V mnohém jsme překonali sami sebe, hodně jsme se o sobě dozvěděli, ale hlavně jsme poznali osoby, které se stanou nedílnou součástí našich životů v následujících třech a čtyřech letech.

Týden plný zážitkových, možná i pro někoho trochu adrenalinových, aktivit je za námi. Nabitý program s řadou outdoorových technik a týmových her zahájil naši společnou plavbu. Kapitáni v podobě úžasných instruktorů Outdoor Resort Březová a našich neméně skvělých učitelů vyvedli úspěšně všechny tři třídy z přístavu a společně jsme vypluli za poznáním a vstříc školním povinnostem.

Všem plavčíkům přejeme mnoho dalších jedinečných zážitků, posádku, která se v době bouří podpoří, kapitána, který loď úspěšně dovede do přístavu, a úspěšné přistání.

Translate »