COVID-19STUDIUM

ORGANIZACE VÝUKY 27. 12. 2020 – 10. 01. 2021

organizace výuky ve dnech 27. 12. 2020 – 10. 01. 2021 vychází z usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že do 3. ledna 2021 probíhají vánoční prázdniny.

  1. provoz škol se nadále řídí manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách  
  2. výuka na středních školách usnesení platné od 27. 12. 2020 do 10. 01. 2021
    1. vláda zakazuje osobní přítomnosti žáků ve školách, nadále probíhá distanční výuka dle aktuálního rozvrhu (povinnost distančně vzdělávat podle § 184a);
    2. všechny třídy zůstávání na distanční výuce – viz aktuální rozvrhod 01. 01. 2021 začíná platit nový rozvrh.
  3. jídelna je od 04. 01. 2021 v provozu, ale všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/.
  4. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

Začátek nového kalendářního roku se nám bohužel nevydařil, ale pevně věříme, že se brzy všichni navrátíme do školy.

Translate »