VÍCEBOJE

VÍCEBOJE PRO ZŠ

„Já, konstruktér“

Přichází 2. kolo vědecké konference a s ním i další den plný vědy, zábavy a nových poznatků. Prožijte tento den s námi. Čekají na vás soutěže i zajímavý doprovodný program.

23.6.2022 I 10:00 – 16:00
Městský společenský dům v Kolíně

TÉMA: JÁ, KONSTRUKTÉR

Staňte se konstruktéry a přijďte s vaším vlastním nápadem, návrhem na dopravní prostředek budoucnosti či současnosti. K čemu bude sloužit, pro koho bude určen a z čeho Bude vyroben je pouze na vás. Tento váš nápad převeďte do fyzické podoby a vytvořte zmenšený model nebo prototyp vašeho návrhu. Pro jeho výrobu můžete využít jakékoliv materiály.

 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
 • originální myšlenka
 • prezentace
 • obhajoba práce
 • náročnost projektu
 • kvalita zpracování
 • zapojit se mohou žáci základní školy, jako jednotlivci nebo tým složený maximálně ze 4 žáků;
  o soutěží se ve dvou kategoriích, a to 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ;
 • každý tým musí mít zodpovědnou osobu starší 18 let (nemusí být učitel), která bude tým
  doprovázet při soutěži;
 • vyplnění závazného přihlašovacího formuláře do 06.05.2022 zaslání emailem
  na
  kyjovska@spsko.cz nebo elektronicky na www.spsko.cz;
 • každý tým je povinen svůj návrh, výtvor prezentovat v den konání vědecké konference, pro
  prezentaci je vyhrazen čas maximálně 5 minut;
 • soutěžní práce musí být spolu s kopií přihlášky doručeny do školy SPŠS a JŠ Kolín na adresu
  Heverova 191, Kolín 280 02 do 10.06.2022 (preferujeme osobní předání po telefonické
  dohodě). Převoz soutěžních prací na akci zajišťuje organizátor akce a jednotlivé práce si bude
  možné vyzvednout po soutěži, od 31.10.2022. Do té doby si organizátor akce vyhrazuje právo
  na vystavení prací.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program dle aktuální epidemiologické situace. Pokud nebude možná osobní účast na vědecké konferenci, bude akce probíhat online a ceny budou vítězům zaslány poštou.

 • 23.06.2022 v rámci Vědecké konference „JÁ, KONSTRUKTÉR“ v Městském společenském
  domě v Kolíně
 • odborná porota se bude skládat ze zástupců pořadatele akce a z vystavujících
 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
IKAP Středočeského kraje

Vědecká konference a soutěž je financována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ (IKAP II).

Translate »