COVID-19

ZMĚNA OPATŘENÍ SPOJENÝCH S COVID-19

Dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, jídelna) od 10.9.2020 nosit roušky či jiné prostředky pro zakrytí dýchacích cest. Bez této ochrany nebude studentům umožněn vstup do prostor školy a školní jídelny. Tyto ochranné prostředky nejsou povinné při výuce v učebnách a učebnách odborného výcviku.Tyto informace budeme průběžně aktualizovat podle vývoje situace spojené s COVID-19 v ČR.

Translate »