COVID-19STUDIUM

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informoval o organizaci výuky od 5. října 2020:

  • od pondělí 5. října 2020 přecházejí žáci školy na online výuku pomocí aplikace TEAMS, výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu školy – https://sps-ko.bakalari.cz/Timetable/Public
  • žáci učebních oborů mají zachovánu výuku odborného výcviku (chodí do školy, výuka probíhá standardně v dílnách odborného výcviku za přísného dodržování hygienických pravidel)
  • změny rozvrhu budou zveřejňovány na webu školy – https://sps-ko.bakalari.cz/Timetable/Public – je nutné rozvrh průběžně kontrolovat
  • online výuka je POVINNÁ  pro všechny studenty, absence se započítává do celkové absence, proto je nutné tuto absenci omlouvat přes Bakaláře – v případě, že se nebudete moci přihlásit do Bakalářů, kontaktujte telefonní číslo 721 611 275 – Jana Skřivánková
  • v průběhu online výuky budou žáci hodnoceni
  • v případě, že se žák není schopen se zapojit do online výuky, tuto skutečnost nahlásí zástupci ředitele školy – František Pražák  – 607 852 169, který ve škole předá žákovi podklady k samostudiu
  • školní jídelna je v provozu, žáci jsou přihlášeni k odběru obědů, v případě, že žáci na obědy chodit nebudou, je NUTNÉ obědy odhlásit – https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/

O dalších změnách Vás budu informovat dle aktuální situace a dle rozhodnutí MŠMT a MZ ČR.

Přeji Vám všem pevné zdraví i nervy. Situaci společně zvládneme a věřím, že se naučíme i něco nového.

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat.

František Pražák

Translate »