STUDIUM

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 STARTUJE

Vážení rodiče a milí žáci,

konec prázdnin se nezadržitelně blíží, proto mi dovolte, abych Vás seznámil s organizací prvního týdne školního roku 2022/2023:

čtvrtek 01.09.2022 – začátek výuky v 8:00 hodin, 1 vyučovací hodina

1.A – učebna 104 (1. patro, od schodů vlevo, na konci chodby), třídní učitel Mgr. Jana Skřivánková;

1.B – učebna 107 (1. patro, od schodů vlevo), třídní učitel Mgr. Bc. Lenka Krúpová;

1SM – učebna P04 (přízemí, od vchodu vpravo – učebna v čele chodby), třídní učitel pan Vít Palko;

1SMZ – učebna CNC, třídní učitel pan Libor Vostřel;

2.A – učebna 108, třídní učitel Ing. Michaela Černá;

2SM – učebna P03, třídní učitel Ing. Jiří Kanda;

3.A – učebna 113, třídní učitel Ing. František Pražák, Ph.D.;

3SM – laboratoř metrologie (1. patro, od schodů vpravo, naproti automatům), třídní učitel Ing. Tomáš Hron;

4.A – učebna 105, třídní učitel Ing. Lukáš Novák.

pátek 02.09.2022 – začátek výuky v 8:00 hodin ve výše uvedených učebnách, 4 vyučovací hodiny dle změn v rozvrhu.

Zároveň Vás touto cestou prosím o přihlášení obědů na měsíc září – buď přes portál strava.cz, nebo zasláním e-mailu vedoucí kuchyně paní Koldinské (koldinska@sps-ko.cz) nebo se osobně zastavte u vedoucí školní jídelny. Aktuální jídelníček – naleznete zde

Jménem všech zaměstnanců Vám, milí žáci, přeji úspěšné vkročení do nového školního roku a v něm mnoho báječných zážitků, radosti z učení a mnoho inspirativních setkání.

František Pražák, ředitel školy.

Translate »