COVID-19

ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 05. 2021

Organizace výuky od 24. května 2021 vychází z informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24. 05. 2021.

 1. provoz škol je v souladu se změnou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 24. 05. 2021;
 2. od 24. května 2021 se na středních školách obnovuje teoretické i praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů) – viz aktuální rozvrh;
 3. osobní účast žáků na vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření;
 4. rozpis testování a výuky v pondělí 24. 05. 2021:
  1. třída 1. A – skupina 1: sraz před šatnami školy, testování v 7:30 hodin, výuka od 8:00 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 1. A – skupina 2: sraz před šatnami školy, testování v 10:20 hodin, výuka od 10:50 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 2. A – sraz před šatnami školy, testování v 7:30 hodin, výuka od 8:00 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 3. A – studijní volno;
  1. třída 4. A – skupina MAT: sraz před šatnami školy, testování v 7:30 hodin, didaktické testy z matematiky od 8:00 hodin;
  1. třída 4. A – skupina ANJ: sraz před šatnami školy, testování v 13:00 hodin, didaktické testy z anglického jazyka od 13:30 hodin;
  1. třída 1. SM – sraz před šatnami školy, testování v 10:20 hodin, výuka od 10:50 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 2. SM – sraz před šatnami školy, testování v 10:20 hodin, výuka od 10:50 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 3. SM – od 11:40 hodin on-line výuka dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 1. SMz – sraz před šatnami školy, testování v 8:20 hodin, výuka od 8:50 hodin dle aktuálního rozvrhu;
 5. rozpis testování a výuky v úterý 25. 05. 2021:
  1. třída 1. A – výuka dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 2. A – výuka dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 3. A – sraz před šatnami školy, testování v 8:20 hodin, výuka od 8:50 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 4. A – od 8:00 hodin didaktické testy český jazyk a literatura;
  1. třída 1. SM – výuka dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 2. SM – výuka dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 3. SM – skupina 2: testování v 6:00 hodin, výuka od 6:30 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 3. SM – skupina 1: testování v 11:30 hodin, výuka od 12:00 hodin dle aktuálního rozvrhu;
  1. třída 1. SMz – výuka dle aktuálního rozvrhu;
 6. ve dnech středa 26. 05. 2021 – pátek 28. 05. 2021 probíhá výuka dle aktuálního rozvrhu, třída 4. A má studijní volno;
 7. v pátek 28. 05. 2021 třída 3. SM má svářečské zkoušky;
 8. jídelna funguje – všichni strávníci jsou z odběru obědů odhlášeni, kdo bude mít zájem o obědy, musí se k odběru obědů přihlásitškolní jídelna;
 9. od 24. 05. 2021 je opět aktivní čipový systém pro stup do školy;
 10. vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech;
 11. další informace o organizaci výuky Vám zašleme po vydání nového usnesení vlády a doporučení MŠMT.
Translate »